KASUTAJATELE MAKSIMAALSE ALLHINDLUSPROTSENDI MÄÄRAMINE

Nüüdsest on võimalik kasutajale määrata fikseeritav maksimaalne allahindlusprotsent. Võimaluse leiate moodulist SEADED, sealt valige "kasutajad", klõpsake soovitud kasutaja peal ning täitke lahter "allahindlusprotsent".

KASSA

Kassatshekile trükitakse nüüdsest ka maksevahendi liik.

MÜÜGIARVED

Müügiarvete otsinguvormil on võimalik otsida üle arvete ridade (arve real olev tekst), kasutades muutujat arveread.