UUS DOKUMENT „OSTU TAGASTUS“

 

Ostutagastust kasutatakse üldjuhul siis, kui hankija poolt saadetud kaupadest osa jääb müümata ning hankija on nõus kaubad tagasi võtma. Alljärgnevalt selgitus kaupade tagastamise protsessi ja ostutagastuse dokumendi kohta.

  1. OLUKORD laokaupade tagastamine

Kaubad, mis on kunagi ostetud lattu on tarvis tagastada hanikale. Tuleks välja otsida ostuarve, mille alusel kaubad on sisse tulnud. Ostuarve alusel tuleks luua tagastusdokument valides ostuarvel „koosta tagastus“

Nüüd kopeeritakse ostuarve sisu tagastusdokumendile, millelt tuleks kustutada tooted, mis ei kuulu tagastamisele. Kinnitage dokument.

Ostutagastuse dokumendil on kaupade kogused alati miinusega ning kaup väljastatakse laost laohinnas. Toote laoaruandes fikseeritakse kauba liikumine eraldi reana, mille selgituseks on „ostutagastus nr ...“

  1. OLUKORD realisatsioonikaupade tagastamine

Realisatsioonikaupade sisse võtmisel kasutatakse harilikult hankija saatelehte, millele peab olema märgitud MÜÜGIHIND (teie jaoks ostuhind). See saateleht on käsitletav Teie jaoks ostuarvena ning kuulub sisestamisele. Tekib laoseis.

Hankija jaoks on tekkinud käive vastavalt käibemaksuseadusele:

§ 4. Käive

(1)    Käive on:
1) kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus;
2) kauba või teenuse omatarve;
3) kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks (§ 7 lõike 1 punkt 3).

Olukorras, kus soovitakse realisatsioonikaupu tagastada, tuleks valida varasem ostudokument (hankija saatelehe nr...) ning vajutada „koosta tagastus“. Nüüd kopeeritakse ostuarve sisu tagastusdokumendile, millelt tuleks kustutada tooted, mis ei kuulu tagastamisele. Teil on võimalik luua ka lihtsalt „ostu tagastus“ valides moodulis „Ostuarved“ käsklus „Lisa“ ning valides liigituseks „ostu tagastus“.

Kui hankija saadab lõpliku ostuarve, mis kuulub tasumisele, siis selle arve võib saata otse raamatupidamisse. Laoseis on vastavuses reaalsusega ning hankijale on edastatud dokument, mille alusel võetakse kaubad tagasi.

Võib tekkida ka olukord, kus hankija nõuab realisatsioonikaupade aruannet. Selleks on mõistlik luua eraldi tootegrupp või pidada eraldi laoarvestust.

Võid testida tarkvarauuendusi ka demoversioonist

https://majandustarkvara.net

Tervitades,

Martti Paju